Fasadpersienner ger ett effektivt skydd mot solinstrålning och kan avskärma upp till hela 92 % av solvärmen. Detta bidrar givetvis till ett behagligare inomhusklimat i exempelvis kontorsmiljöer, sjukhus och skolor. Använder man idag kostsamma kylanläggningar istället finns mycket pengar att spara med hjälp av fasadpersienner.

Persiennerna finns i flera färger för att du ska hitta en fasadpersienn som passar/matchar din fasad och kan monteras antingen direkt på vägg eller i tak.

Persiennerna manövreras med invändig runddragslina eller vev. alt. motordrift som kan förses med fjärrkontroll och sol- och vindautomatik för att optimalt utnyttja de energibesparande egenskaper som en fasadpersienn har.