Vem kan få ROT-avdrag? Endast personer över 18-år gamla – ej bolag, föreningar etc.

  • Vilka fastigheter kan man få ROT-avdrag för ?
    Småhus eller ägarlägenhet som ägs av den som ansöker. Dock ej nybyggda hus eller hus yngre än 5 år.
  • Vilka arbeten kan man få ROT-avdrag för?
    Nya markiser. Ej reparationer eller invändiga produkter
  • Hur mycket kan man få i avdrag?
    Halva arbetskostnaden. Dock högst 50 000:-/person och år. För mer utförlig information gå in på Skatteverkets hemsida.